Covid-19 information

Med anledning av utvecklingen av Covid-19 är har vi extra hygien- och städrutiner i vår butik. Vi följer de rekommendationer som myndigheter och vårt yrkesförbund ger, utöver detta bokar vi undersökningar med minst 30 min mellanrum så att vi hinner desinficera rummet efter varje undersökning. 

Våra medarbetare säkerställer god handhygien och våra övriga instrument desinfekteras alltid efter användning. 

Vi erbjuder även dig som kund handsprit vid besök i vår butik, för att skydda både er och vår personal. 

Om du uppvisar symptom på Corona, även milda symptom, ska du avstå från att komma in i butiken och du är välkommen vid ett senare tillfälle.