Covid-19 information

Med anledning av rådande omständigheter har vi extra hygien- och städrutiner i vår butik. Vi använder skyddsutrustning och desinficera synundersökningsrummet efter varje patient . Vi rengör även alla bågar som provas i butiken med vår UVC lampa.

Vi erbjuder även dig som kund handsprit vid besök i vår butik, för att skydda både er och vår personal. 

Om du känner dig sjuk, även milda symptom, ska du avstå från att komma in i butiken och du är välkommen vid ett senare tillfälle.